WZP - Zakład Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia

PRACOWNICY ZAKŁADU

dr hab. n. o zdr. TOMASZ HOLECKI

kierownik Zakładu, adiunkt habilitowany 

e-mail: tholecki@sum.edu.pl

 

dr n.ekon. MAGDALENA SYRKIEWICZ-ŚWITAŁA

adiunkt, kierownik ćwiczeń

e-mail:mswitala@sum.edu.pl


dr n.med. JERZY RDES

starszy wykładowca

e-mail: jrdes@sum.edu.pl

 

mgr KAROLINA SOBCZYK

asystent

e-mail: ksobczyk@sum.edu.pl

 

mgr MICHAŁ WRÓBLEWSKI

wykładowca

e-mail:mwroblewski@sum.edu.pl

 

mgr KATARZYNA LAR

technik

e-mail:klar@sum.edu.pl